Radiozendamateur een veelzijdige hobby.
Het begon allemaal in 1895 toen Marconi draadloos over een afstand van 9 meter een belletje kon laten rinkelen. In 1896 maakte Alexander Popof een draadloze verbinding (radiation telegraphy) over een afstand van 250 meter, en zond de naam van Heinrich Hertz uit in morsetekens. Op 2 maart 1899 gingen de eerste morsetekens het kanaal over van Engeland naar Frankrijk. In Cornwall bouwde Marconi een zender met een antenne van 50 meter hoog waarmee op 12 december 1901 een Morse verbinding gemaakt werd met New Foundland. In 1920 kwamen de eerste echte radio's. Met name de radioamateurs hebben in de begin jaren van de radio een grote bijdrage geleverd aan de huidige kennis van de voortplanting van radiogolven. Ook de ontwikkeling van technieken nodig voor het gebruik van steeds hogere frequenties waren het domein van de radioamateur. Buiten het gebruik van de morseseinsleutel zijn er talloze manieren om een verbinding te maken. Zendamateurs maken gebruik van een grote verscheidenheid aan technieken zoals: 
Index: | CW | Q-code | Telefonie | ATV-SSTV-FAX | DX-EME-MS
| Satelieten | Repeaters | TTY en Packet  Call | Clubs | Evenementen

 
CW
Telegrafie of ook wel morse of CW (Continues Wave) genoemd. Dit is de oudste techniek om signalen via de radio over te brengen en nog steeds een favoriete mode bij moeilijke verbindingen. In het ritme van de punten en strepen wordt de zender met behulp van een seinsleutel aan en uitgeschakeld. Bij het overbrengen van berichten in telegrafie, wordt de informatie door middel van morse code over geseind. Morse is een code, waarbij elke letter of cijfer wordt voorgesteld door een combinatie van punten en strepen. Uit gevonden door Samuel Morse in 1844.  Tabel van de morse tekens.  |   Terug naar index

 
Q-code

Door het gebruik van internationaal in gebruik zijnde telegrafie-afkortingen zoals de Q-codes, is het mogelijk om gegevens uit te wisselen en zelfs op beperkte manier te communiceren met radiozendamateurs zonder hun landstaal machtig te zijn. Dit is een zeer groot voordeel bij het maken van internationale contacten .Tabel van Q codes  |   Terug naar index
Telefonie

Telefonie is het meest gebruikt. De zender wordt rechtstreeks met het spraaksignaal gemoduleerd. Op 2 augustus 1999 is het 30 jaar geleden dat het Nederlandstalig Amateurnet op 3.760 Mhz  in de lucht kwam. Het Kaaskoppen Net is speciaal voor Nederlanders die in verre landen wonen. Op de frequentie 14.345 Mhz maken deze amateurs contact met hun voormalige landgenoten. 
ATV, SSTV en FAX

ATV is Amateur TeleVisie volgens de gebruikelijke omroep standaarden. Vaak wordt vanwege de eenvoud, gebruik gemaakt van FM modulatie. Vanwege de relatief grote benodigde bandbreedte komt men uitsluitend uitzendingen tegen op de hogere frequenties, vanaf 70 cm. Vanwege de hoge frequenties is de reikwijdte meestal beperkt. Met Slow Scan TV op de HF banden komt men een andere vorm van televisie tegen. De HF banden lenen zich goed voor lange afstand verbinden. Echter de geringe toegestane bandbreedte verhinderd het gebruik van  bewegende normale tv beelden. Door gebruik te maken van een zeer lage aftast frequentie van het over te zenden beeld zijn zeer goed stilstaande beelden over te zenden over de gehele aardbol. Fax. Veel radioamateurs experimenteren met faximile. Gezien de geringe benodigde bandbreedte komt men de signalen op alle frequentie banden tegen. Populair is het opnemen van weerkaarten en satelliet kaarten. 

Amateur Television Network

Terug naar index

DX  EME  Meteoor Scattering  en  satelieten

DX zijn Lange-afstand verbindingen. Goede kennis van de propagatie verwachtingen en van de procedures bij het maken van verbindingen zijn zeer belangrijk.  EME Earth Moon Earth of maan reflectie is een verbinding tussen twee radiostations. Het wordt tot stand gebracht door het weerkaatsen van hun signalen aan het oppervlak van de maan. Deze tak van het radioamateurisme vergt het uiterste van de technische mogelijkheden van de zendamateur. Amateur Satellieten De laatste jaren is het gebruik van door amateurs ontworpen en gebouwde satellieten sterk in opkomst. Ook in het ruimte station MIR is er meestal een zendamateur aanwezig. Het gebruik van amateursatellieten is aantrekkelijk voor diegenen met redelijke ervaringen in communicatie en techniek. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er eens een amateur ruimte sonde meegaat op een inter- planetaire missie. Daar zal een samenwerkingsverband van vele amateurs voor nodig zijn. Goede radiostations, vergelijkbaar met EME-bedrijf, zijn nodig. Bovendien zullen deze stations in een netwerk en op afstand bestuurd moeten worden. Vergelijkbaar met de radiosynthesetelescopen bij het ruimte onderzoek. Een uitdaging voor de computerprogrammeur en de technicus. Meteoor Scattering  Dit zijn verbindingen die worden gemaakt door het reflecteren van radiosignalen aan de sporen die meteoren in de atmosfeer achterlaten.  | 


Terug naar index
Mobiel en repeaters

Door het gebruik van repeaters is het mogelijk vanuit de auto of boot afstanden te overbruggen die normaal niet mogelijk zouden zijn. Deze door zendammateurs zelfgebouwde onbemande tussenstations staan soms zeer hoog en ontvangen het signaal en zenden het weer door op een andere freqentie. 

Een lijst van deze repeaters  |   Terug naar index

RTTY -  AMTOR - Packet Radio

RTTY en AMTOR  (Radio Telex) Een veel gebruikte techniek voor het uitzenden van radiobulletins. Kan met geringe hulpmiddelen worden ontvangen. Packet Radio. Dit digitale radionetwerk is sterk in opkomst. De techniek is veel complexer dan radiotelex. De mogelijk heden omvatten o.a. het uitwisselen van persoonlijke berichten, het lezen en verzenden van bulletins. Het organiseren en onderhouden van netwerkaktiviteiten is een belangrijke activiteit. Digitale technieken zijn in de radioamateur hobby niet meer weg te denken. Nieuwe impulsen worden gegeven aan ontwikkelingen op het gebied van storingsonder drukking, filters, modulatie en frequentie opwekking. Ook de PC heeft op het werkplekje van de radio amateur een vaste plaats verworven.  | Terug naar index
De Call

Radioamateurs hebben een door de RDR (Rijksdienst voor Radiocommunicatie) roepnaam gekregen. Deze roepnaam bestaat uit een aantal cijfers en letters en heet een call. Zo is mijn call PA7WLH. De eerste letter is van het land, de P is dus voor Nederland. De 2e letter is de categorie en kan A, B, D,E of I zijn, dit is de prefix van de call. De laatste 3 tekens mogen we tegenwoordig zelf kiezen. Om een call te krijgen, en dus een machtiging om te mogen zenden moet je examen doen bij de RDR. Dit examen bestaat uit techniek en de kennis van de wettelijke voorschriften en bij de A categorie moet je morsetekens kunnen seinen en opnemen met 12 woorden per minuut. Deze cursussen word gegeven door een afdeling van de VERON (vereniging experimenteel radio onderzoek nederland) of de VRZA (vereniging radio zend amateurs) 

Tabel van prefixen   |   Terug naar index
Clubs
Ontmoetingen 
Tijdens experimenten met communicatietechnieken worden er soms wereldwijd vriendschappen gesloten. Ook de luisteramateurs (waar geen vergunning voor nodig is), die op de amateur-banden naar verbindingen van zendamateurs luisteren, kunnen met deze amateurs in contact komen door naar afdeling bijeenkomsten te komen en ontvangstrapporten toe te sturen. Deze zogenaamde QSL kaarten worden door de zend en luister amateurs op een bijeenkomst uitgewisseld en door het QSL-bureau wereldwijd verstuurd. Radioclub "de Bevelanden" is bijvoorbeeld zo'n trefpunt, er komen zend en luisteramateurs op geregelde tijden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen of gezamelijk aan een project te bouwen of mee aan een contest te doen. Er zijn veel van deze clubs, deze zijn wel te vinden op de homepage van de VERON of VRZA. |   Terug naar index
Evenementen
  • Het VERON Pinksterkamp een jaarlijkse openluchthappening tijdens het pinksterweekeinde.
  • Velddagen op het eerste weekeinde van juni. Het doel is om onder primitieve omstandigheden radio verbindingen te kunnen maken. Dus onafhankelijk van het lichtnet.
  • Jamboree on the air (JOTA) In de maand oktober zijn internationaal de radiozendamateurs behulpzaam bij het verbindingen maken tussen Padvinders groepen. De scouts pionieren vaak zelf een mast van boomstammetjes en touw. Er worden op die dag door de scouts ook vossejachten gehouden.
  • Vossejacht  is een radiopeilwedstrijd, waarbij een of meer verborgen zenders opgespoord moeten worden. Een kalendervoor wanneer deze vossejachten gehouden worden. DX-peditions zijn expedities naar verre en ontoegankelijke gebieden Een bijzondere aantrekkingskracht oefent deelname aan expedities uit naar onbekende en afgelegen plaatsen op de aardbol. Hierbij spelen apparatuur betrouwbaarheid, inventiviteit en organisatietalent een grote rol  | Terug naar index